Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma vuodelle  2021
1.     Järjestötoiminta
1.1.  Tiedotus ja neuvonta.

Toimintamme tunnettuuden parantamiseksi osallistumme erilaisiin paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. Jatkamme aktiivista yhteyksien luomista ja ylläpitoa järviemme vesialueosakaskuntiin, maataloustuottajiin, kuntiin ja toisiin suojeluyhdistyksiin. Esiinnymme paikallisessa lehdistössä ja paikallisjulkaisuissa yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Olemme mukana Loimijokityöryhmän työssä.

Uudistimme yhdistyksen kotisivut ja päivitämme niitä ja Facebookia ajankohtaisilla asioilla. Toimitamme jäsenkirjeen kevättalvella. Jäsenkirjeessä kerrotaan järvien tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä sekä markkinoidaan yhdistyksen kaislanniittoa.

Seuraamme vesistöjen tilaa Pyhäjärvellä, Kuivajärvellä, Kaukjärvellä sekä Mustialanlammilla ja tiedotamme havainnoista.

2.     Vesiensuojelutyö

2.1. Isosorsimon torjunta

Yhdistys jatkaa isosorsimon torjuntatyötä lainaamalla käytössä olevia pressuja kasvuston tukahduttamiseksi.

2.2. Mustialanlammin ja Kaukjärven hapetus

Kaukjärven hapetus yhdistyksen toimesta on aloitettu kesäkuussa 2010. Laitteen toimintaa ja hapetuksen vaikutusta Kaukjärven tilaan seurataan.

Mustialanlammin hapetus Tammelan kunnan hankkeen toimesta on aloitettu syyskuussa 2013. Yhdistys vastaa hankkeen loppumisen jälkeisestä hapettimen ylläpidosta rahoittaen sitä mm. kunnalta haettavin kohdeavustuksin.

Isosorsimon torjuntaa ja hapetustoimintaa käytetään esimerkkinä siitä, että yhdistys on itsekin sitoutunut konkreettiseen vesiensuojelutyöhön ja haastaa muitakin toimijoita esimerkin avulla.

2.3. Vesistön tilaan liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja vaikuttaminen niihin

Seuraamme Pyhäjärven ja Kuivajärven vedenkorkeuden vaihtelua. Pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti vedenkorkeuden pitämiseen kohtuullisena ja juoksutusten toteuttamiseen maltillisesti.

Jatkamme sähkökäyttöisen kaislanniittokoneen vuokrausta. Selvitämme millä kaislanniiton toteutusta saataisiin sitä tarvitseville helpommaksi. Vuokraamisen yhteydessä ylläpidetään kontakteja rantojen asukkaisiin.

Veden laadun seuraamiseksi Tammelan järvillä kehitetään yhdessä muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Edistämme uimaveden laadun seurantaa Venesillan rannassa.

Seurataan Mustialanlammin Alhonojan vedenkorkeusmittaria.

3.     Talous

Yhdistyksellä on omaisuutta kaislanniittokoneen, hapetuslaitteen, hapetusmittarin ja veneen muodossa sekä tulossa oleva loppumaksatus isosorsimohankkeen tukea.

Perimme jäseniltämme jäsenmaksua 15 euroa henkilöjäseneltä ja 40 euroa yhteisöjäseneltä.

Hapettimien huolto/kunnostus on suunniteltu tehtäväksi muutaman vuoden välein. Suunnitteluvuonna huolletaan Mustialanlammin hapetin. Sähkölaskuksi on arvioitu 2000 euroa. Saamme kunnalta 1500 euron kohdeavustuksen hapetinlaitteiden huoltoon ja käyttöön.

Kaislaleikkurin vuokratuloiksi on arvioitu 250 euroa.