Heinijärven Suojelu ry
Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry
Liesjärven suojelu ry
Määrlammin Suojelu ry
Pehkijärviyhdistys ry
Peräjoen suojelijat
Pääjärven suojelu ry
Ruostejärven Suojeluyhdistys ry
Somero-Tammela Valkjärven suojeluyhdistys ry
Särkijärven suojeluyhdistys ry
Tammelan Oksjärven suojeluyhdistys ry
Tanilanlammen Suojelu ry
Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdistys ry
Valkealammin Suojeluyhdistys ry