TAMMELAN PYHÄJÄRVEN-KUIVAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2019

Yhdistyksessä oli toimintavuonna jäseninä 187 yksityistä ja  8 yhteisöä.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouko Lindroos. Alla luettelo hallituksen jäsenistä ja osallistumiset kokouksiin, jotka pidettiin 14.2, 11.4, 6.6, 12.9, 10.10 (5 kokousta ) sekä vuosikokoukset 27.4 ja 21.11

Jouko  Lindroos                    7

Veli-Jaakko Anttila               7

Erja  Klemelä                         3

Raila Oksanen                       8

Hannu Numminen               0

Seppo Vuorio                         5

Matti Salo                               5

Perttu Lilja                             4

Jarmo Mäkelä (vara)            1

TEHTÄVÄT JA TOIMET

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouko Lindroos, sihteerinä Veli-Jaakko Anttila, varapuheenjohtajana Seppo Vuorio ja rahastonhoitajana alkuvuoden Hannu Numminen ennen terveyden pettämistä ja poismenoaan.

Kotisivujen ylläpidosta ja jäsenrekisteristä sekä maksatuksista vastasi Veli-Jaakko Anttila, hapetuslaitetta hoiti Jouko Lindroos ja kaislanniittokoneen varauksia hoiti Raila Oksanen. Vedenkorkeusvastaavana toimi Matti Salo

Suojeluyhdistyksen toiminnan tarkastajina toimivat Ilkka Rukko ja kirjanpito siirrettiin kesällä Kimmo Katajamäen tilitoimistolle.

KEVÄTKOKOUS

Kevätkokous pidettiin torstaina 27.4. klo 18. Tammelan kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa hyväksyttiin tilikertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

SYYSKOKOUS

Syyskokous pidettiin Mustialassa 21.11. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Lindroos ja sihteerinä Veli-Jaakko Anttila.

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Jouko Lindroosin. Hallitukseen valittiin Matti Salo,  Veli-Jaakko Anttila, Seppo Vuorio, Erja Klemelä, Raila Oksanen ja Perttu Lilja. Hallituksen varajäseniksi valittiin Erkki Liikanen, Jarmo Mäkelä, ja Harri Virta.

Tilintarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Jasu ja varalle Ilkka Rukko.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen asioista ja seudun järviasioista tiedotettiin 27.4 jäsenkirjeellä ja Facebookilla. Loppuvuodesta valmistui runko Mak-Median tekemille uusille kotisivuille. Vanhat kotisivut kaatuivat eikä niitä enää uusittu.

Touko-huhtikuussa järjestettiin neljän vesistöaiheisen luennon sarja Forssan kehräämöllä yhteistyössä Wahren-opiston ja KVVY:n hankkeen kanssa.

TPKSY järjesti 8.6. pidetyyn Järvisunnuntai-tapahtuaan esittelykohteet Oksasenrantaan ja Mustialanlammille.

VESIENSUOJELUTOIMINTA

Yhdistys on vastannut Kaukjärvellä Nokkamäen syvänteellä ja Mustialan syvänteellä olevien hapetuslaitteiden toiminnasta. Hapetuksen vaikutuksia on seurattu tekemällä happimittauksia ja happitilanneseuranta oli nähtävissä yhdistyksen Tammelan Jarvet –sivuilla. Järven syvänteiden happitilanne on saatu hyvälle tasolle.

Yhdistys vastaa Kaukjärven hapettimen toiminnasta. Hapettimien sähkö on saatu otettua HAMKin kiinteistöstä. Mustialanlammin syvänteen ylläpitoon TPKSY on saanut kohdeavustusta Tammelan kunnalta.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui Loimijoki-työryhmän kokouksiin ELY-keskusten koolle kutsumassa työryhmässä käsiteltiin mm. Loimijoen toimijoiden välistä yhteistyötä, maatalouden vesiensuojelutoimia kuten eroosiontorjuntaa, Loimijoen juoksutusta ja isosorsimo-ongelmaa.

Niittokonetta vuokrattiin jäsenille ja niittokoneen vuokria kertyi 140 euroa.

Isosorsimohanke oli käyttänyt vuoden loppuun mennessä noin 3000 euroa lähinnä pressutustarvikkeisiin. Hanketta muutettiin siten, että uusien pressutusten sijaan kesällä 2020 selvitetään isosorsimon syaanipitoisuutta ajatellen sen skäyttöä kotieläinten rehuna.

Yhdistyksen tilivuosi 2019 tuotti kirjanpidossa 33 euroa tappiota ja pankkitilillä oli 4194 euroa vuoden 2019 lopussa.