Vesiensuojeluyhdistykset tarttumassa uuteen tehtävään

Ympäristökeskuksen sivuilla on saatavilla päivittäin vaihtuvaa tietoa seurantajärvien vedenkorkeuksista. Järvien tilasta kiinnostuneille tämä on kiinnostavaa seurattavaa. Automaattiset laitteet mittaavat vedenkorkeuden ja lähettävät tuoreen korkeuslukeman päivittäin esimerkiksi Mustialanlammin tilanteesta sivulle http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/image/bigimage/W3509118.htm

 

Ympäristökeskus ylläpitää järjestelmän lisäksi laitteita ja tarkastaa ne parin kuukauden välein. Kustannuspaineista johtuen on pelkona, että niin sanotut ylimääräiset mittarit poistettaisiin ja jäljelle jäisivät vain mittarit niihn järviin, joihin on seurantavelvoite. Ratkaisuksi haetaan yhteistyötä järviyhdistysten kanssa. Mittareiden tarkkailun hoitaisivat järviyhdistysten vapaaehtoiset. ELY koulutti vapaaehtoisia tähän työhön 5.3.2020. TPKSY:n vastuulle tuli Mustialanlammin mittari.