TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Tiedotus ja neuvonta

Toimintamme tunnettuuden parantamiseksi osallistumme erilaisiin paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. Jatkamme aktiivista yhteyksien luomista ja ylläpitoa järviemme vesialueosakaskuntiin, maataloustuottajiin, kuntiin ja toisiin suojeluyhdistyksiin. Esiinnymme paikallisessa lehdistössä ja paikallisjulkaisuissa yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Olemme mukana Loimijokityöryhmän työssä.

Uudistamme yhdistyksen kotisivut ja päivitämme Facebookiin ajankohtaisia asioita. Toimitamme jäsenkirjeen kevättalvella. Jäsenkirjeessä kerrotaan järvien tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä sekä markkinoidaan yhdistyksen kaislanniittoa.

Seuraamme vesistöjen tilaa Pyhäjärvellä, Kuivajärvellä, Kaukjärvellä sekä Mustialanlammilla ja tiedotamme havainnoista.

2. VESIENSUOJELUTYÖ

Isosorsimon torjunta

Yhdistys jatkaa isosorsimon torjuntatyötä yhdessä Pyhäjärven osakaskunnan kanssa LounaPlussan rahoittaman hankkeen puitteissa.

Mustialanlammin ja Kaukjärven hapetus

Kaukjärven hapetus yhdistyksen toimesta on aloitettu kesäkuussa 2010. Laitteen toimintaa ja hapetuksen vaikutusta Kaukjärven tilaan seurataan. Mustialanlammin hapetus Tammelan kunnan hankkeen toimesta on aloitettu syyskuussa 2013. Yhdistys vastaa hankkeen loppumisen jälkeisestä hapettimen ylläpidosta rahoittaen sitä mm. kunnalta haettavin kohdeavustuksin.

Isosorsimon torjuntaa ja hapetustoimintaa käytetään esimerkkinä siitä, että yhdistys on itsekin sitoutunut konkreettiseen vesiensuojelutyöhön ja haastaa muitakin toimijoita esimerkin avulla.

Vesistön tilaan liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja vaikuttaminen niihin

Seuraamme Pyhäjärven ja Kuivajärven vedenkorkeuden vaihtelua. Pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti vedenkorkeuden pitämiseen kohtuullisena ja juoksutusten toteuttamiseen maltillisesti.

Jatkamme sähkökäyttöisen kaislanniittokoneen vuokrausta. Selvitämme millä kaislanniiton toteutusta saataisiin sitä tarvitseville helpommaksi. Vuokraamisen yhteydessä ylläpidetään kontakteja rantojen asukkaisiin.

Veden laadun seuraamiseksi Tammelan järvillä kehitetään yhdessä muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Edistämme uimaveden laadun seurantaa Venesillan rannassa.

3. TALOUS

Yhdistyksellä on omaisuutta kaislanniittokoneen, hapetuslaitteen, hapetusmittarin ja veneen muodossa sekä pankkitilillä pientä puskuria vedenlaadun seurantaa ja laitteiston huoltoa varten.

Perimme jäseniltämme jäsenmaksua 15 euroa henkilöjäseneltä ja 40 euroa yhteisöjäseneltä.

Hapettimien huolto/kunnostus on suunniteltu tehtäväksi muutaman vuoden välein. Suunnitteluvuonna huolletaan Kaukjärven ja Mustialanlammin hapetin. Sähkölaskuksi on arvioitu 2000 euroa. Saamme kunnalta 1500 euron kohdeavustuksen hapetinlaitteiden huoltoon ja käyttöön.

Kaislaleikkurin vuokratuloiksi on arvioitu 400 euroa.

Käynnissä olevan isosorsimohankkeen rahoitukseen käytetään yhdistyksen varoja välirahoitukseen. Vuoden 2018 hankkeesta johtuvaksi menoksi kirjattiin 3000 euroa. Omarahoitusosuus hankkeelle on kuitenkin vain 800 euroa. Hanke toteutetaan yhdistyksen tilien kautta ja hankkeen päättyessä saadaan sijoitettu raha takaisin omarahoitusosuutta lukuunottamatta.