Yhteistyökumppanit:

 

 

 

Uutiset

Lähetä uutisesi osoitteeseen aineisto@tammelanjarvet.fi

 

 

AaKokemäenjoen

 YLE:n juttu leväpuurosta ja sen mahdollisista vaikutuksista Itä-mereen! Alla!

yle.fi/uutiset/3-9861482

VU

 Peltojen viljelytapojen vaikutus ravinteiden kulkeutumiseen vesistöihin tietoa alla!

jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540188/luke-luobio_42_2017.pdf

 

Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistys ry  tiedotus!

www.emaileri.fi/g/l/234373/62562487/1517472/974/478/9

 

 Kaukjärven happimittaustuloksia vuodelta 2019 alla:

images/uploadedimages/Kaukjärvi 9 2019.xls

 

 

Mustialanlammen happimittaustuloksia vuodelta 2019 alla:

images/uploadedimages/Mustialanlammi 10 2019.xls

Kaukjärven happimittaustuloksia vuodelta 2018 alla:

images/uploadedimages/Kaukjärvi 19 2018.xls

 

Mustialanlammen happimittaustuloksia vuodelta 2018 alla:

images/uploadedimages/Mustialanlammi 20 2018.xls

   

Kaukjärven happimittaus tuloksia 2017 vuodelta alla: 

 

images/uploadedimages/Kaukjärvi 32 2017.xls

  

Mustialanlammen happimittaus tuloksia 2017 vuodelta alla:   

images/uploadedimages/Mustialanlammi 41 2017.xls

  

 

Pyhäjärven vedenkorkeudet tietoja vuodesta 1976 alkaen alla.

images/uploadedimages/Pyhäjärven_vedenkorkeus _(3_).pdf

images/uploadedimages/Alin vedenkorkeus vuosittain.png

 Ensimmäinen taulu, minimivesi on vaihdellut pääsääntöisesti välillä 9615…9650 viimeiset 40 vuotta. vaihtelu on lisääntynyt viimeisen 15 vuoden aikana. 

images/uploadedimages/Alin vedenkorkeus vuosittain2.png

 

 Toisessa taulukossa, alimman vedenpinnan ajankohta näyttää muutaman viime vuoden sijoittuneen syksyyn kun varsinkin 70-80 luvulla se oli lähes aina keväällä. 90-luvun alussa oli myös jakso jolloin alin vesi sijoittui syksyyn.

Alimman vedenpinnan sijoittuminen vuodenkiertoon voi vaikuttaa ihmisten mielikuvaan veden pinnasta yleensä, jos pinta on alhaalla kesällä se huomataan helpommin kuin se jos se on alhaalla mökkikauden ulkopuolella.

Johtuneeko alimman veden paikan vaihtelu luonnollisesta vaihtelusta vai juoksutuksen muutoksista ?

 

Opasvihkonen " Vesistötulosten Tulkinta " ( vanha mutta toimiva opas) Alla

 

images/uploadedimages/vesistotulosten tulkinta opasvihkonen.pdf

 

 Mitä kesäasukas voi tehdä mökkijärvensä hyväksi tiedote alla!

images/uploadedimages/Mitä kesaasukas voi tehda mokkijarvensa hyvaksi.ppt

Rehevöityneen järven kunnostus- ja hoito ohje löytyy alta!

helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38819/YO_2010_Rehevoityneen_jarven_kunnostus_ja_hoito.pdf

Tietoa yhdistyksen kaislanniittokoneesta alla!

images/uploadedimages/kaisla1.pdf

images/uploadedimages/kaisla2.pdf

Yhdistysken kaislanniittokoneen käytön säännöt alla!

images/uploadedimages/Kaislaleikkurin kayton pelisaannot1.pdf

Hämeen järvien hoitovinkit tiedote alla!

www.vanajavesi.fi/onnimonni/wp-content/uploads/2014/02/H%C3%A4meen_vesien_suojeluvinkit_nettiversio.pdf

Suomen ympäristökeskuksen tiedoteita sivulle alla!

www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Jarvien_kunnostus/Kunnostusaiheisia_esitteita_ja_kirjallisuutta

 

 

 

 

 

 Alla ohjeita vesillä liikkumiseen!

www.ykkoslohja.fi/

 

 Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven suojeluyhdistyksen jäsenkirje 2017!

images/uploadedimages/Jäsenkirje TPKS 17.doc

 

 Tammelan Kaukjärven- ja Mustialanlammen hapetin videoita alla!

www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php

www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php

  

 Pyhäjärven- ja Kuivajärven koekalastutksen 2012 tulokset löytyvät alla olevasta linkistä !

images/uploadedimages/Koekalstusraportti 1.pdf 

Alla koekalastusraportti 2!

images/uploadedimages/Tammelan koekalastusraportti 2.pdf 

Vuoden 2013 koekalastusraportti alla!

images/uploadedimages/Koekalasturaportti 2013.pdf

 

Tammelassa meneillään olevien vesiensuojeluhankkeiden kotisivu linkki alla:

www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuojelu/vesiensuojeluhankkeet/tammelan_jarvien_ja_kalaston_tutkimus_ja_kunnostus_hanke/

 Kesän kaislanniitto-tiedote löytyy alta!

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma (Forssan seutu) tiedosto alla (kestää latautua vähän aikaa, kun on iso tiedosto)

images/uploadedimages/Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma.pdf

 Kaukjärvi kirkkaammaksi ja Mustialanlammelle happea-hankeen kuulumisia alla!

www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuojelu/vesiensuojeluhankkeet/kaukjarvi_kirkkaammaksi_ja_mustialanlammille_happea/

 

 alla olevasta linkistä word-tiedostojen katselu-ohjelma!

www.microsoft.com/downloads/fi-fi/details.aspx

 

 Kaukjärven tuloksia alla!

Hapetustuloksia hapetuksen alkutaipalleelta vuodelta 2010!

images/uploadedimages/file/kaukj%C3%A4rven%20k%C3%A4ppyr%C3%A4t.XLS Hapetustuloksia vuodelta 2011 alla olevasta  linkistä    

       images/uploadedimages/Mittaustulokset 2011 01.XLS

Hapetustuloksia vuodelta 2012  alla olevasta linkistä!

images/uploadedimages/Mittaustulokset 2012 000048.XLS

 

Hapetustuloksia 2013! 

images/uploadedimages/Mittaustulos 2013 0000040.xls

 

Mittaustuloksia vuodelta 2014 alla! 

 

images/uploadedimages/Mittaustulos 000015.xls

 

Mittaustuloksia vuodelta 2015!

 

images/uploadedimages/Mittaustulos 000011 2015.xls

 

 

 Mustialanlammin mittaustuloksia alla!

 

Mustialanlammen mittaustuoksia vuonna 2013 ennen hapetinta!

images/uploadedimages/happimittaus Mustialanlammi02_7_2013 00003.xls

images/uploadedimages/Mustialanlammi 2092013.xls

Hapen mittaustuloksia hapettimen olessa toiminnassa alkaen syksyllä 2013!

images/uploadedimages/Mustialanlammi 2013 0011.xls

Mittaustuloksia vuodelta 2014 alla!

images/uploadedimages/Mustialanlammi 2014 0008.xls

Mittaustuloksia vuodelta 2015!

images/uploadedimages/Mustialanlammi 2015 0008.xls

 

 

 

 

 

  exel-tiedostojen katseluun ohjelma alla olevasta linkistä!

www.microsoft.com/downloads/fi-fi/details.aspx

Kalastuslupia Pyhäjärvelle saa taksiasemalta Tammelasta!

!

 Kalastusalueen hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy alla olevasta linkistä!

images/uploadedimages/file/Kalastusalueen%20kaytto-%20ja%20hoitosuunnitelma.pd

Tulvarajat Pyhäjärven alueella alla!

Järvisunnuntai 12.6.2011  Luennot:

 

 Vanajavesi-hanke Suvi Mäkelä

images/uploadedimages/Vanajavesikeskus_SHOW_Jarvisunnuntai11.pdf

 

Kaukjärven hapetus Jouko Londroos

images/uploadedimages/Kaukjarven hapetus Lindroos.PDF

 

Venesillan yhteyden aukaisu Suvi Mäkelä

images/uploadedimages/Venesilta_12_6_11.pdf

 

JärviSunnuntaina Marja Mäkelän esitelmä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus- ja vedennoston suunnittelu hanke löytyy tästä alta!

images/uploadedimages/Luoteis-Tammelan vesistojen kunnostus hanke.pdf

 

Pehkijärven toiminnan esittely

images/uploadedimages/Pekjarven tietoisku.doc

 alla olevasta linkistä word-tiedostojen katselu-ohjelma!

www.microsoft.com/downloads/fi-fi/details.aspx

JärviSunnuntaina Eija Säderin/HAMK esitelmä Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan haja-asutusalueella-hanke löytyy tästä alta

images/uploadedimages/Jatevesihuollon kehittaminen Tammelan kunnan haja-asutusalueella.PDF

 

 

  

Pyhäjärven ja Liesjärven vedenkorkeustietoja alla olevasta linkistä 

wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/FIN/Vedenkorkeus/Vedenkorkeus.htm

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/ham.htm

 

 

 Rinnansuon turvelupa alla!!!!!

images/uploadedimages/rinnansuon.pdf

Saloy:n kotisivu:

www.saloy.net/index.html

Saloy:n fosforin poistoa-esite alla:

www.saloy.net/pdf/fosfori%20web.pdf 

Sinilevän poistoa:

www.sinilevastop.fi/ 

Maakuntajärvikilpailun tuokset alla!

www.jarviwiki.fi/wiki/Kanta-H%C3%A4meen_maakunta

www.jarviwiki.fi/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_(35.931.1.002)

 

"Heinijärven Suojelu ry:n räppi voittii Hämeen Kylien ja Yle Hämeen järjestämän Kimppakehukisan finaalin!
 
yle.fi/alueet/hame/2011/08/heinijarven_suojeluyhdistys_kehui_itsensa_voittoon_2791113.html
 
Kiitos kaikille äänestäjille!  
 
Marja Mäkelä
Heinijärven Suojelu

 

  

 

  

 

JärviSunnuntain 2011 ohjelma tässä alla!

images/uploadedimages/JarviSunnuntai ohjelmat 2011.pdf

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjaudu sisään