Yhteistyökummpanit:

 

 

Mustialanlammi

Pinta-ala 23 ha
Suurin syvyys n. 17 m
Näkösyvyys keskimäärin 0,6m
Rantaviivan pituus 2,5 km.
Virkistyskäyttöluokka tyydyttävä,
kalavesiluokka IV
Runsasravinteinen, savisamea
Mustialanlammin pinta-ala on 23 hehtaaria ja suurin syvyys yli 17 metriä. Lammin pohjasta suuri osa on hapeton ympäri vuoden ja siksi sieltä vapautuu runsaasti ravinteita takaisin veteen. Sisäkuormitus pitää kuitenkin yllä Mustialanlammin rehevöitynyttä tilaa vielä pitkän aikaa ja työtä on tehtävä edelleen sisäkuormituksen vähentämiseksi.

Veden sameus vähentää kasvillisuudelle ja leville sopivan vyöhykkeen pinta-alaa ja rantojen kasvittuminen ei ole vakava ongelma.

Riuskanojan allas vähentää järveen tulevaa kuormitusta.

Pieni vesitilavuus nopeuttaa järven toipumista kuormituksen vähentämisen tai kunnostustoimenpiteiden jälkeen.

Suojelu auttaa

Hajakuormitusta lisää valuma-alueen suuri maatalousmaan osuus, peltomaiden savimaan eroosioherkkyys ja Kaukjärvestä tulevan veden suuri ravinnepitoisuus.

Sisäiseen kuormitukseen vaikuttaa jatkuva alusveden hapettomuus, joka ylläpitää fosforin liukenemista pohjasedimentistä. Talvisin, kun järvi on jäässä, voi hapettomuus aiheuttaa myös kalakuolemia. Mustialanlammin rantaan on rakennettu laskeutusallas-kosteikkoyhdistelmä sekä suodinojia vähentämään valuma-alueelta tulevaa kuormitusta.

Mustialanlammin tilanteen parantamiseksi on tehty työtä, ja tekemisen pitää jatkua edelleen.

Mustialanlammintila-tutkimus

 

Kirjaudu sisään