Yhteistyökummpanit:

 

 

Kirjaudu sisään

Kaukjärvi

Pinta-ala n. 2 km²
Suurin syvyys lähes 20 m
Tilavuus 6 200 000 m³
Rantaviivan pituus 13 km
Näkösyvyys keskimäärin 0,6 m
Käyttökelpoisuusluokitus tyydyttävä, kalavesiluokka III
Runsasravinteinen, savisamea
Kaukjärvi on kapea, kuuden kilometrin pituinen järvi, jonka pinta-ala on noin 2 km². Kaukjärvessä on kaksi erillistä syvännettä. Järven länsipään syvänteessä veden syvyys on noin 10 metriä ja järven itäosassa on lähes 20 metrin syvyinen ns. Kotkannokan syvänne.

Jyrkät rannat ja veden sameus pitävät vesikasvillisuuden vähäisenä, jolloin niistä ei ole haittaa virkistyskäytölle. Kalakannan rakenne melko hyvä, petokalakanta hyvä, särkikalakanta ei huolestuttavan korkea ja kalojen kokonaismäärä ei myöskään erityiseen korkea. Alusveden hapettomuus ei ole aiheuttanut kalakuolemia.

Pohjavesi on kirkkaampaa ja vähäravinteisempaa kuin valuma-alueelta tuleva vesi. Kaukjärvi sijaitsee vesistösysteemin latvoilla, joten yläpuolisten vesistöjen kunto ei vaikuta Kaukjärven veden laatuun.

Suojelua tarvitaan

Kaukjärvi on keskellä asutusta ja se tekee järven suojelulle omat haasteensa. Toisaalta maatalousmaan osuus valuma-alueesta on suuri ja vaikuttaa hajakuormitukseen. Viettävät rannat vielä auttavat ravinnehuuhtoumia etenkin pohjoisrannalla. Lähellä on myös hevosten tarha.alueita. Peltomaiden savimaa on eroosioherkkää eikä siten helpota tilannetta. Veden ravinnepitoisuudet ovat pysyneet korkealla.

Kaukjärven sedimentti on huonokuntoista, sulfidiraitaista sedimenttiä on runsaasti. Alusveden hapettomuus ylläpitää fosforin liukenemista ja pohjavesi voi myös olla melko vähähappista. Keväisin ja syksyisin veden täyskierrot tuovat alusveteen liuenneet ravinteet päällysveteen.

Sulkasääskitutkimus
Hapetussuunnitelma 2010

 

Kirjaudu sisään