Yhteistyökummpanit:

 

 

Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2019.

 

1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Tiedotus ja neuvonta

 • Toimintamme tunnettuuden parantamiseksi osallistumme erilaisiin paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. Jatkamme aktiivista yhteyksien luomista ja ylläpitoa järviemme vesialueosakaskuntiin, maataloustuottajiin, kuntiin ja toisiin suojeluyhdistyksiin. Esiinnymme paikallisessa lehdistössä ja paikakallisjulkaisuuksissa yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi.

 • Ylläpidämme Kotisivuja ja päivitämme Facebookiin ajankohtaisia asioita. Toimatamme jäsenkirjeen kevättalvella. Jäsenkirjeessä kerrotaan järvien tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä sekä markkinoidaan yhdistyksen kaislanniittoa.

 • Olemme mukana Loimijokityöryhmän työssä varsinkin silloin, kun se liittyy joen juoksutukseen ja peltoeroosion torjuntaan.

 • Seuraamme vesistöjen tilaa Pyhäjärvellä, Kuivajärvellä, Kaukjärvellä sekä Mustialanlammilla ja tiedotamme havainnoista.

 • Vaikutamme kansanopistoon vesiensuojelukurssin aikaansaamiseksi. Pyrimme itse osallistumaan kurssin suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

 

 

2. VESIENSUOJELUTYÖ

 

Isosorsimon torjunta

 • Yhdistys jatkaa isosorsimon torjuntatyötä yhdessä Pyhäjärven osakaskunnan kanssa Luona-Plussan rahoittaman hankkeen puitteissa. Pyhäjärven Patasaaren - Pajuniemen rannoilta poistetaan kahden hehtaarin kasvusto ja saadaan siitä kokemuksia ja materiaalia torjuntatyön jatkamiselle.

Mustialanlammin ja Kaukjärven hapetus

 • Kaukjärven hapetus yhdistyksen toimesta on aloitettu kesäkuussa 2010.Laitteen toimintaa ohjataan ja hapetuksen vaikutusta Kaukjärven tilaan seurataan yhdistyksen tekemin happimittauksin.

 • Mustialanlmmin hapetus Tammelan kunnan hankkeen toimesta on aloitettu syyskuussa 2013. Vastataan hankkeen loppumisen jälkeisestä hapettimen ylläpidosta rahoittaen sitä kunnalta haettavien kohdeavustuksin. Seurataan Mustialanlammen happilaitetta kuten Kaukjärvellä.

 • Isosorsimon torjuntaa ja hapetustoimintaa käytetään esimerkkinä siitä, että yhdistys on itsekin sitoutunut konkreettiseen vesiensuojelutyöhön ja haastaa muitakin toimijoita esimerkin avulla.

Vesistön tilaan liittyvien toiminpiteiden seuraaminen ja vaikuttaminen niihin

 •  Jatkamme sähkökäyttöisen kaislanniittokoneen vuokrausta. Selvitämme millä kaislanniiton toteutusta saataisiin sitä tarvitseville helpommaksi. Vuokraamisen yhteydessä ylläpidetään kontakteja rantojen asukkaisiin.

 • Seuraamme Pyhäjärven ja Kuivajärven vedenkorkeuden vaihtelua. Pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti vedenkorkeuden pitämiseen kohtuullisena ja juoksutusten toteuttamiseen maltillisesti.

 • Vedenlaadun seuraamiseksi Tammelan järvillä kehitetään yhdessä muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Edistämme uimaveden laadun seurantaa Venesillan rannassa.

 

3. TALOUS

Riittävän taloudellisen pohjan luominen toimintamme rahoittamiseksi

 • Yhdistyksellä on omaisuutta kaislanniittokoneen, hapetuslaitteiden, happimittarin ja veneen muodossa sekä pankkitilillä pientä puskuria vedenlaadun seurantaan ja laitteiston huoltoa varten.

 • Perimme jäseniltämme jäsenmaksua 15 euroa henkilöjäseneltä ja 40 euroa yhteisöjäseneltä.

 •  Hapettimien huolto/kunnostus on suunniteltu tehtävän muutaman vuoden välein. Kaukjärven hapetin huollettiin vuonna 2017 ja Mustialanlammin hapetin 2015. Suunnitteluvuonna huolletaan Mustialanlammin hapetin. Sähkölaskuksi on arvioitu 2000 euroa.  

 • Saamme kunnalta 1000 euron kohdeavustuksen happilaitteiden huoltoon ja käyttöön.

 • Kaislaleikkurin vuokratuloksi on arvioitu 400 euroa.

 • Käynnissä olevan isosorsimohankkeen rahoitukseen käytetään yhdistyksen varoja välirahoitukseen. Oma osuus 800 euroa on vuoden  2018 meno. Hanke toteutetaan yhdistyksen tilien kautta ja lisää välirahoitusta haetaan Tammelan kunnan hankerahoista.

 

Kirjaudu sisään